Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1801
Tytuł: W poszukiwaniu nowego teatru dla dzieci
Autor: Tomaszewska, Ewa
Słowa kluczowe: children’s art; children’s creative expression; children’s theater; interactive theater
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Szuścik, E. Linkiewicz (red.), "Sztuka, edukacja, kultura : z teorii i praktyki edukacji artystycznej" (S. 234-251). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Art for the child has a very short history. Appeared when it was childhood for a specific period in the life of a man who requires a special form of art. Theatre for children is part of the art for the baby. You can divide it into two forms of creative expression: children’s theater, created by a team of professionnal artists and theater for children, created by children. Art is a form of communication artist—recipient. The theater for children arises a problem of the language that the artist has an adult talking to a child audience. Modernity, with all the media and consumer bang, as the artist puts face new challenges. Given this paper presents two ideas for new, interactive forms of theater that can meet the artistic, intellectual and educational function for today’s young audiences.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1801
ISBN: 9788380122833
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tomaszewska_W_poszukiwaniu_nowego_teatru_dla_dzieci.pdf408,13 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons