Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18023
Title: Początki teologii Kościoła - recenzja
Authors: Słomka, Jan
Keywords: recenzja; Henryk Pietras; teologia; Kościół
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 1 (2004), s. 191-194
Abstract: Recenzja: Henryk Pietras, SJ, Początki teologii Kościoła, Kraków, Wydawnictwo Wam 2000, 402 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18023
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slomka_Poczatki_teologii_Kosciola.pdf238,8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons