Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18027
Title: "Nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi" (Hbr 2,11) : (chrześcijanina obraz człowieka)
Authors: Sobański, Remigiusz
Keywords: konferencja adwentowa; człowiek; chrześcijanin
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 1 (2004), s. 168-173
Abstract: Zdanie, które obrałem jako dewizę konferencji, wziąłem z listu do Hebrajczyków. Podmiotem tego zdania jest Jezus, o Nim pisze autor, że nie wstydzi się nazwać braćmi tych, którzy dzięki Jezusowi mają być uświęceni – czyli ludzi, wszystkich ludzi. Jeśli Jezus nazywa ludzi braćmi, to i wyznawcy Jezusa, chrześcijanie, powinni postrzegać ludzi jako braci. To teza mojego wykładu, którego precyzyjnie ujęty temat brzmi: Chrześcijanina obraz człowieka. Chodzi mi o obraz człowieka, z jakim chodzimy, który steruje naszym myśleniem, jest zawsze na podorędziu zarówno wtedy, gdy stykamy się z drugą osobą, jak też gdy wypowiadamy oceny ogólne o jakiejś grupie społecznej, obraz, który funkcjonuje jako trwała przesłanka naszego poglądu na świat (boć ten kształtujemy nie na podstawie wiedzy o gwiazdach, lecz wśród doświadczeń z ludźmi). Obraz człowieka jako pewna generalna kategoria myślowa. Szyk słów „Chrześcijanina obraz człowieka” dobrałem świadomie, nie ma to być wykład o chrześcijańskim obrazie człowieka, lecz – jak napisano w programie – konferencja adwentowa, a więc refleksyjna (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18027
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobanski_Nie_wstydzi_sie_nazywac.pdf254,54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons