Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1804
Tytuł: Perspektywa psychologiczna w edukacji plastycznej dziecka
Autor: Szuścik, Urszula
Słowa kluczowe: psychology; plastic education; child; an aesthetic experience; art; creativity; artistic work
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Szuścik, E. Linkiewicz (red.), "Sztuka, edukacja, kultura : z teorii i praktyki edukacji artystycznej" (S. 268-279). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author is paying attention to the pschological aspect important and little stressed in understanding the plastic artistic work of the child he appoints character of his artistic work. He is underlining advantages of the aesthetic education and the division into stages in educating the child for the art of, for for her surviving, understanding and expressing. From the Author’s perspective undestanding is significant through of the child teaching experiences and an aestetic experiences and them stimulation in the course of the education. In the process the Author is showing the value of the art in contemporary educational of the child, as essential to this normal development and the mental health.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1804
ISBN: 9788380122833
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szuscik_Perspektywa_psychologiczna_w_edukacji_plastycznej_dziecka.pdf365,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons