Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18052
Title: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie - recenzja
Authors: Słomka, Jan
Keywords: recenzja; Pisma św. Augustyna; małżeństwo; dziewictwo
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 2 (2004), s. 293-296
Abstract: Recenzja: Pisma św. Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Przekład i komentarz (Wartości małżeństwa, O świętym dziewictwie, O doskonałym wdowieństwie, Cudzołożne małżeństwa, O powściągliwości, Małżeństwo i pożądliwość), redakcja, A. Eckmann, tłumacze: ks. W. Eborowicz, R. Bobel, H. Bojko, ks. T. Gacia, ks. M. Cieśluk, ks. S. Laskowski, K. Kościelniak OFMConv, Lublin 2003, 392 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18052
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slomka_Pisma_swietego_Augustyna.pdf233,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons