Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18057
Title: Doświadczanie i doświadczenie Ameryki : międzynarodowa konferencja naukowa Literatura polska obu Ameryk, 7–9 listopada 2012 r., Cieszyn
Authors: Bartos, Ewa
Keywords: Literatura polska obu Ameryk; konferencja; sprawozdanie
Issue Date: 2014
Citation: "Postscriptum Polonistyczne", 2014, nr 1, s. 289- 293
Abstract: Międzynarodowa konferencja naukowa Literatura polska obu Ameryk, która została zorganizowana przez Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, odbyła się w ośrodku konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dr Bożena Szałasta-Rogowska, pod której czujnym okiem w 2008 roku została zorganizowana konferencja poświęcona literaturze polskiej w Kanadzie, wraz z dr Beatą Nowacką i prof. dr. hab. Marianem Kisielem napisali w zaproszeniu: Czym jest Ameryka? I – przede wszystkim – czym jest dla polskich pisarzy i ich czytelników? (…) Chcemy zapytać o status literatury polskiej tworzonej w krajach obu Ameryk. Czy jest ona „dopełnieniem” twórczości krajowej? Czy charakteryzuje ją faktyczna odrębność, czy też jest integralną częścią polskiego dorobku kulturowego? Czy istnieją jej tematyczne, stylistyczne i językowe wyróżniki? Interesują nas także kwestie genologicznej mapy literatury polskiej w krajach obu Ameryk, jej topika, stylistyka, obszar akceptowanej i negowanej tradycji literackiej, konteksty filozoficzne i kulturowe oraz jej recepcja w kraju i na świecie [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18057
ISSN: 1898-1593
2353-9844
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartos_Doswiadczanie_i_doswiadczenie.pdf383,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons