Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18072
Title: Wzór demokraty jako wyzwanie dla pedagogów : demokracja potrzebuje obywateli
Authors: Syrek, Ewa
Keywords: demokrata; obywatel; ustrój demokratyczny
Issue Date: 1995
Citation: Chowanna, 1995, t. 2, s. 32-36
Abstract: Niniejszy artykuł zawiera projekt (i dyskusję nad nim) pewnego wzoru dla człowieka żyjącego w ustroju demokratycznym, z zaznaczeniem, że demokracja to wykluczenie istnienia jakichkolwiek obywateli pierwszej czy drugiej klasy[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18072
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrek_Wzor_demokraty_jako_wyzwanie_dla_pedagogow.pdf277,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons