Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18085
Title: Koczownik skądinąd. Krzysztof Uniłowski (3 maja 1967 – 6 grudnia 2019)
Authors: Gorliński-Kucik, Piotr
Keywords: Krzysztof Uniłowski; wspomnienie
Issue Date: 2020
Citation: "Pamiętnik Literacki" nr 4 (2020), s. 267-272
Abstract: Wspomnienie Krzysztofa Uniłowskiego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18085
DOI: 10.18318/pl.2020.4.19
ISSN: 0031-0514
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gorlinski-Kucik_Koczownik_skadinad_Krzysztof_Unilowski.pdf579,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons