Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18117
Title: "Feniks" w gnostyckim traktacie "O początku świata" (NHC II, 5; p. 121, 27-123, 2)
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: feniks; literatura antyczna; O początku świata; motyw feniksa
Issue Date: 2008
Citation: Vox Patrum, 2008, t. 28, s. 677-681
Abstract: Motyw feniksa w literaturze antycznej i wczesnośredniowiecznej został obszernie opracowany, także w polskich pracach. Zajmowano się albo kon­kretnymi wątkami literackimi w poszczególnych utworach1, albo całościowo w odpowiednich opracowaniach słownikowych2.[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18117
ISSN: 0860-9411
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Feniks_w_gnostyckim_traktacie.pdf2,47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons