Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18141
Title: Przyczynek do działalności ks. Emila Szramka jako mecenasa sztuki
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: Emil Szramek; Józef Unierzyski; sztuka; mecenat sztuki
Issue Date: 2014
Citation: Studia Pastoralne, Nr 10 (2014), s. 516-521
Abstract: Niewiele zachowało się pamiątek materialnych po księdzu Emilu Szramku – okupacyjne rozproszenie dorobku, nie do końca znany los legendarnej biblioteki i tragiczna śmierć kapłana w Dachau sprawiły, że część z nich mogła ulec zupełnemu zniszczeniu, wiele może nadal pozostawać w rękach prywatnych. Tak jest właśnie z Albumem zawierającym reprodukcje obrazów Unierzyskiego, które zdobią nawę główną kościoła Najświętszej Maryi Panny w Katowicach. Brak tego Albumu nawet w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Jedyny istniejący egzemplarz, stanowiący podstawę do napisania niniejszego tekstu, jest własnością rodzinną i będzie o tym mowa w zakończeniu całego wywodu (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18141
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_Przyczynek_do_dzialalnosci.pdf361,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons