Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1815
Title: Koncepcja klasy społecznej P. Bourdieu - propozycja metodologiczna dla badania zmieniającej się struktury społecznej regionu starego przemysłu
Authors: Niesporek, Andrzej
Keywords: socjologia Pierre’a Bourdieu; Koncepcja klasy społecznej; region starego przemysłu
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: U. Swadźba (red.), "20 lat transformacji w aspekcie regionalnym : Śląskreflekscje socjologów" (S. 15-24). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: In this text is presented the idea of social structure in the sociology of P. Bourdieu. Bourdieu take a strong theoretical line between the realism -conceptualism controversy. He Crossed this opposition, and opened the relational idea of the social. In Bordieu interpretation — existed not realistically defined “social classes”, but “the social space”. The social world can be interpreted as the multidimensional space which may be empirically constructed by the detection of main factors of the differentiation. Following his theoretical ideas — in this text — is formulated the theoretical and methodological proposal refering to the study of changing social structure, in old industrial region in socioeconomical transformation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1815
ISBN: 9788322620229
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Niesporek_Koncepcja_klasy_spolecznej_P_Bourdieu.pdf310,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons