Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1815
Tytuł: Koncepcja klasy społecznej P. Bourdieu - propozycja metodologiczna dla badania zmieniającej się struktury społecznej regionu starego przemysłu
Autor: Niesporek, Andrzej
Słowa kluczowe: socjologia Pierre’a Bourdieu; Koncepcja klasy społecznej; region starego przemysłu
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Swadźba (red.), "20 lat transformacji w aspekcie regionalnym : Śląskreflekscje socjologów" (S. 15-24). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In this text is presented the idea of social structure in the sociology of P. Bourdieu. Bourdieu take a strong theoretical line between the realism -conceptualism controversy. He Crossed this opposition, and opened the relational idea of the social. In Bordieu interpretation — existed not realistically defined “social classes”, but “the social space”. The social world can be interpreted as the multidimensional space which may be empirically constructed by the detection of main factors of the differentiation. Following his theoretical ideas — in this text — is formulated the theoretical and methodological proposal refering to the study of changing social structure, in old industrial region in socioeconomical transformation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1815
ISBN: 9788322620229
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niesporek_Koncepcja_klasy_spolecznej_P_Bourdieu.pdf310,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons