Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1822
Tytuł: Jak opisywać nieodmienność? Głos po lekturze książki Piotra Krzyżanowskiego „Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych” (Lublin 2013, 178 s.)
Autor: Lisczyk-Kubina, Karolina
Słowa kluczowe: rzeczowniki nieodmienne; Piotr Krzyżanowski
Data wydania: 2014
Źródło: "Forum Lingwistyczne" Nr 1. (2014), s. 101-106
Abstrakt: Głos polemiczny po lekturze książki Piotra Krzyżanowskiego „Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1822
ISSN: 2449-9587
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lisczyk_Kubina_Jak_opisywac_nieodmiennosc_Polemika.pdf292 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons