Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18274
Title: Kontrowersje wokół militarnego zaangażowania Polski w Iraku
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: stosunki międzynarodowe; polityka bezpieczeństwa; wojsko; polityka zagraniczna; interwencja zbrojna
Issue Date: 2005
Citation: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", T. 1, 2005, s. 263-300
Abstract: Udział Polski w przygotowanej i realizowanej pod przywództwem prezydenta USA George’a W. Busha interwencji militarnej w Iraku należy uznać za najbardziej kontrowersyjną decyzję w polskiej polityce zagranicznej w okresie pozimnowojennym. Pierwsza faza tej interwencji (20 marca 2003 r. - 1 maja 2003 r.) prowadzona pod kryptonimem „Iracka wolność”, w której uczestniczyły przede wszystkim siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (z symbolicznym udziałem żołnierzy australijskich i polskich), spotkała się z wielce zróżnicowaną oceną zarówno wśród rządów i społeczeństw państw należących do NATO, jak i pozostałych. Różnice stanowisk wśród państw członkowskich NATO na tle rozwiązania tak zwanej kwestii irackiej wielu polityków i analityków uznało za najpoważniejszy spór wewnątrz sojuszu od chwili jego powstania [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18274
ISSN: 1895-3492
2353-9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Kontrowersje_wokol.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons