Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18345
Title: Misja: dziecko : kobiety i mężczyźni wobec rodzicielstwa i prokreacji
Authors: Zygmunt, Agata
Keywords: rodzicielstwo; prokreacja; dzietność; kobiety; mężczyźni
Issue Date: 2020
Citation: "Dyskursy Młodych Andragogów" Nr 21 (2020), s. 377-392
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących uwarunkowań planów i decyzji prokreacyjnych przeprowadzonych wśród kobiet i mężczyzn zamieszkujących województwo śląskie. Badania zostały zrealizowane w 2016 roku na próbie 1000 mieszkańców województwa śląskiego, będących w wieku 18-39 lat. Do ich przeprowadzenia wykorzystano metodę sondażu, przy zastosowaniu techniki wywiadu kwestionariuszowego. Zaprezentowane analizy są ukierunkowane na udzielenie odpowiedzi na pytania o plany prokreacyjne kobiet i mężczyzn, o powody, dla których mają lub chcą mieć dzieci, a także o działania, które są skłonni podjąć w celu realizacji swoich planów związanych z posiadaniem i wychowaniem dzieci. Porównanie opinii i deklaracji kobiet i mężczyzn, będących w wieku właściwym dla prokreacji, ma stanowić przyczynek do dyskusji wokół ewentualnych różnic w podejściu do rodzicielstwa oraz czynników determinujących decyzje dotyczące posiadania dzieci. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że posiadanie potomstwa i bycie rodzicem jest ważne zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Można jednak zauważyć pewne zróżnicowanie powodów, dla których kobiety i mężczyźni chcą być rodzicami. Ponadto to kobiety skłonne są do nieco większych wyrzeczeń i wysiłków ukierunkowanych na realizację planów prokreacyjnych niż mężczyźni.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18345
DOI: 10.34768/dma.vi21.500
ISSN: 2084-2740
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zygmunt_Misja_dziecko_kobiety_i_mezczyzni_wobec_rodzicielstwa_i_prokreacji.pdf477,7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons