Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1837
Title: Etyczne aspekty wymiany gospodarczej w Internecie
Authors: Wojewoda, Mariusz
Keywords: etyka gospodarcza; globalizacja; gospodarka informacyjna; własność intelektualna; ekonomia „dzielenia się”; ruch open source
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Citation: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 85 (2015), s. 599-615
Series/Report no.: Organizacja i Zarządzanie;Nr 1943
Abstract: Powszechnie zwraca się uwagę na to, że wymiana gospodarcza przenosi się do Internetu – co stwarza nowe możliwości i nowe zagrożenia. Te ostatnie dotyczą personalizacji przekazu reklamowego oraz problemu naruszania majątkowych praw autorskich. Nowoczesna gospodarka w coraz większym stopniu opiera się na wymianie informacji. Wielkie korporacje medialne dostosowują przekaz reklamowy do preferencji konsumenckich. W warunkach gospodarki zglobalizowanej, nastawionej na produkt masowy, pojawia się zapotrzebowanie na produkt „rzadki”, niemasowy, Internet ułatwia dotarcie do odbiory produktu elitarnego oraz umożliwia kontakt handlowy na niespotykaną dotąd skalę. Ponadto, nowe technologie pozwalają na pracę „na odległość”, co zmienia charakter pracy i sposób zatrudnienia pracowników. Oprócz klasycznych form wymiany, w Internecie mamy do czynienia ze zjawiskami takimi jak gospodarka oparta na paradygmacie dzielenia się (sharing) oraz ruchem open source, który polega na nieodpłatnej wymianie zasobów. Celem artykułu jest przedstawienie negatywnych i pozytywnych aspektów wymiany gospodarczej w Internecie ujętych w perspektywie etyki gospodarczej
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1837
ISSN: 1641-3466
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojewoda_Etyczne_aspekty_wymiany_gospodarczej_w_Internecie.pdf494,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons