Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1837
Tytuł: Etyczne aspekty wymiany gospodarczej w Internecie
Autor: Wojewoda, Mariusz
Słowa kluczowe: etyka gospodarcza; globalizacja; gospodarka informacyjna; własność intelektualna; ekonomia „dzielenia się”; ruch open source
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Źródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Z. 85 (2015), s. 599-615
Nr Serii/Raportu: Organizacja i Zarządzanie;Nr 1943
Abstrakt: Powszechnie zwraca się uwagę na to, że wymiana gospodarcza przenosi się do Internetu – co stwarza nowe możliwości i nowe zagrożenia. Te ostatnie dotyczą personalizacji przekazu reklamowego oraz problemu naruszania majątkowych praw autorskich. Nowoczesna gospodarka w coraz większym stopniu opiera się na wymianie informacji. Wielkie korporacje medialne dostosowują przekaz reklamowy do preferencji konsumenckich. W warunkach gospodarki zglobalizowanej, nastawionej na produkt masowy, pojawia się zapotrzebowanie na produkt „rzadki”, niemasowy, Internet ułatwia dotarcie do odbiory produktu elitarnego oraz umożliwia kontakt handlowy na niespotykaną dotąd skalę. Ponadto, nowe technologie pozwalają na pracę „na odległość”, co zmienia charakter pracy i sposób zatrudnienia pracowników. Oprócz klasycznych form wymiany, w Internecie mamy do czynienia ze zjawiskami takimi jak gospodarka oparta na paradygmacie dzielenia się (sharing) oraz ruchem open source, który polega na nieodpłatnej wymianie zasobów. Celem artykułu jest przedstawienie negatywnych i pozytywnych aspektów wymiany gospodarczej w Internecie ujętych w perspektywie etyki gospodarczej
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1837
ISSN: 1641-3466
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojewoda_Etyczne_aspekty_wymiany_gospodarczej_w_Internecie.pdf494,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons