Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18377
Title: Pamięć historyczna w ocenie współczesnych i potomnych Wojciecha Korfantego obraz pośmiertny i spojrzenie na Ojca Niepodległości po osiemdziesięciu latach od Jego śmierci
Authors: Drogoń, Andrzej
Keywords: Wojciech Korfanty; II Rzeczpospolita; walka o niepodległość; Górny Śląsk
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 159-179). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Wojciech Korfanty to postać, której wyjątkową rangę dostrzega się nie tylko na ziemiach polskich, lecz także na arenie międzynarodowej. Liczne próby dyskredytacji jego osoby, mające podłoże polityczne, zarówno w latach trzydziestych XX w., jak i po drugiej wojnie światowej ustępują racjom opartym na realnym procesie konfrontowania politycznych ocen z rzeczywistą rolą, jaką odegrał ten jeden z najwybitniejszych przedstawicieli ziemi śląskiej. Potwierdzają to również społeczne oceny tej postaci." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18377
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drogon_pamiec_historyczna_w_ocenie.pdf367,33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons