Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1838
Title: Etyka normatywna wobec pluralizmu - dwa ujęcia: Alasdair MacIntyre, Charles Taylor
Authors: Wojewoda, Mariusz
Keywords: etyka normatywna; pluralizm aksjologiczny; Alasdair MacIntyre; Charles Taylor
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Ślęczek-Czakon, M. Wojewoda (red.), "Wartości - tradycja i współczesność" (S. 153-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedmiotem analiz jest zagadnienie pluralizmu wartości w ujęciu normatywnym. Autor bada szczególnie koncepcje dwóch filozofów anglosaskich: Alasdaira MacIntyre'a i Charlesa Taylora ze względu na podstawowe dla etyki pytanie o istotę etyki normatywnej, które odwołuje się do norm ogólnych, ale dopuszcza także możliwość różnych interpretacji tychże norm, szczególnie gdy mamy do czynienia z sytuacjami trudnymi
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1838
ISBN: 9788322618165
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojewoda_Etyka_normatywna_wobec_pluralizmu.pdf318,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons