Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1838
Tytuł: Etyka normatywna wobec pluralizmu - dwa ujęcia: Alasdair MacIntyre, Charles Taylor
Autor: Wojewoda, Mariusz
Słowa kluczowe: etyka normatywna; pluralizm aksjologiczny; Alasdair MacIntyre; Charles Taylor
Data wydania: 2009
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ślęczek-Czakon, M. Wojewoda (red.), "Wartości - tradycja i współczesność" (S. 153-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Przedmiotem analiz jest zagadnienie pluralizmu wartości w ujęciu normatywnym. Autor bada szczególnie koncepcje dwóch filozofów anglosaskich: Alasdaira MacIntyre'a i Charlesa Taylora ze względu na podstawowe dla etyki pytanie o istotę etyki normatywnej, które odwołuje się do norm ogólnych, ale dopuszcza także możliwość różnych interpretacji tychże norm, szczególnie gdy mamy do czynienia z sytuacjami trudnymi
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1838
ISBN: 9788322618165
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojewoda_Etyka_normatywna_wobec_pluralizmu.pdf318,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons