Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18380
Title: Realizacja praw językowych mniejszości narodowych i etnicznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym w II Rzeczypospolitej i współcześnie na przykładzie instytucji języka pomocniczego
Authors: Gronkiewicz, Anna
Keywords: mniejszość narodowa; mniejszość etniczna; II Rzeczpospolita; prawa mniejszości; postępowanie administracyjne; język pomocniczy
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 252-266). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Polska aktualnie jest państwem unitarnym o dość jednolitej strukturze narodowo- etnicznej. Jednakże nie zawsze tak było, w okresie II Rzeczypospolitej bowiem Polska była krajem wielonarodowym i wielojęzycznym. Również dzisiaj Polskę zamieszkują obywatele polscy należący do mniejszości narodowych i etnicznych, niemniej jednak ich liczba nie jest duża. Obywatele ci, podobnie jak pozostali członkowie społeczeństwa, podlegają działaniom administracji, tym samym mogą, a niekiedy nawet muszą występować w charakterze stron postępowania administracyjnego." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18380
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gronkiewicz_realizacja_praw_jezykowych_mniejszosci.pdf341,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons