Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1839
Tytuł: Etyka wobec naturalistycznej i religijnej interpretacji świata
Autor: Wojewoda, Mariusz
Słowa kluczowe: naturalizm; filozofia religii; postawa etyczna; John Hick; Alasdair MacIntyre
Data wydania: 2007
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Folia Philosophica, T. 25 (2007), s. 201-222
Abstrakt: Artykuł dotyczy dyskusji, która toczyła się pomiędzy zwolennikami naturalistycznej i religijnej interpretacji świata. Tłem tej dyskusji są wypowiedzi przedstawicieli anglosaskiej filozofii religii: J. Hicka, R. Braithwaita i Alasdaira MacIntyre'a z okresu, gdy zajmował się filozofią religii. W prezentowanych przeze mnie ujęciach chodzi o analizę źródeł rozumienia postaw etycznych
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1839
ISSN: 1231-0913
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojewoda_Etyka_wobec_naturalistycznej_i_religijnej_interpretacji_swiata.pdf354,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons