Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1839
Title: Etyka wobec naturalistycznej i religijnej interpretacji świata
Authors: Wojewoda, Mariusz
Keywords: naturalizm; filozofia religii; postawa etyczna; John Hick; Alasdair MacIntyre
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Folia Philosophica, T. 25 (2007), s. 201-222
Abstract: Artykuł dotyczy dyskusji, która toczyła się pomiędzy zwolennikami naturalistycznej i religijnej interpretacji świata. Tłem tej dyskusji są wypowiedzi przedstawicieli anglosaskiej filozofii religii: J. Hicka, R. Braithwaita i Alasdaira MacIntyre'a z okresu, gdy zajmował się filozofią religii. W prezentowanych przeze mnie ujęciach chodzi o analizę źródeł rozumienia postaw etycznych
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1839
ISSN: 1231-0913
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojewoda_Etyka_wobec_naturalistycznej_i_religijnej_interpretacji_swiata.pdf354,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons