Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1841
Tytuł: Kantowska filozofia religii i jej współczesna recepcja
Autor: Wojewoda, Mariusz
Słowa kluczowe: filozofia religii; religia naturalna; etyka rozumu; jedność wiedzy; Immanuel Kant; John Hick
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Bęben, A. J. Noras (red.), "Filozofia Kanta i jej recepcja" (S. 247-261). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest współczesnej recepcji Kantowskiej filozofii religii, szczególnie dwóm aspektom - etyce zbudowanej na przesłance religii naturalnej, oraz koncepcji dialogu międzyreligijnego, którą przedstawił John Hick w oparciu o podział na religię noumenalną i religię fenomenalną
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1841
ISBN: 9788322620304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojewoda_Kantowska_filozofia_religii_i_jej_wspolczesna_recepcja.pdf317,1 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons