Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18413
Title: María Belén Martín Castro: Análisis de la Política de Juventud en el Estado de Bienestar Espanol (1975-2005) (…) – recenzja
Other Titles: María Belén Martín Castro: Análisis de la Política de Juventud en el Estado de Bienestar Español (1975—2005). Sevilla: Ediciones Alfar, 2008, ss. 427
Analisis de la politica de juventud en el Estado de bienestar espanol (1975-2005) - recenzja
Authors: Myśliwiec, Małgorzata
Keywords: María Belén Martín Castro; recenzja
Issue Date: 2012
Citation: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", T. 8, 2012, s. 206-209
Abstract: Po dwudziestu latach przemian demokratycznych Polska nadal stoi wobec bardzo wielu wyzwań, związanych z koniecznością politycznego zaprojektowania i prawnego uregulowania funkcjonowania istotnych obszarów życia społecznego. Jednym z nich pozostaje niewątpliwie problem stosunku państwa i elit politycznych do spraw młodzieży. Umiejętne sformułowanie celów polityki państwa w ramach owego obszaru społecznej rzeczywistości, a także przyjęcie stosownych regulacji prawnych, może mieć ogromne znaczenie dla jego przyszłości. Obecność Polski w strukturach jednoczącej się Europy stwarza bowiem z jednej strony ogromną szansę dla młodych obywateli, z drugiej jednak jest związana z pojawieniem się nowych zagrożeń. Dlatego analiza przykładu kształtowania i realizowania w tym zakresie polityki państwa, które od końca lat siedemdziesiątych XX wieku cieszy się demokracją, a od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia należy do struktur jednoczącej się Europy, może być niezwykle pomocne w określeniu najważniejszych potrzeb, szans i zagrożeń dla współczesnej młodzieży w Polsce [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18413
ISSN: 1895-3492
2353-9747
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mysliwiec_Maria_Belen_Martin_Castro.pdf348,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons