Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1841
Title: Kantowska filozofia religii i jej współczesna recepcja
Authors: Wojewoda, Mariusz
Keywords: filozofia religii; religia naturalna; etyka rozumu; jedność wiedzy; Immanuel Kant; John Hick
Issue Date: 2011
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Bęben, A. J. Noras (red.), "Filozofia Kanta i jej recepcja" (S. 247-261). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł poświęcony jest współczesnej recepcji Kantowskiej filozofii religii, szczególnie dwóm aspektom - etyce zbudowanej na przesłance religii naturalnej, oraz koncepcji dialogu międzyreligijnego, którą przedstawił John Hick w oparciu o podział na religię noumenalną i religię fenomenalną
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1841
ISBN: 9788322620304
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojewoda_Kantowska_filozofia_religii_i_jej_wspolczesna_recepcja.pdf317,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons