Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1842
Tytuł: Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii
Autor: Wojewoda, Mariusz
Słowa kluczowe: pluralizm aksjologiczny; modele pluralizmu; religijny i naukowy pogląd na świat; sacrum i profanum; hermeneutyka wartości; pluralizm religijny; Alasdair MacIntyre; John Hick; Charles Taylor
Data wydania: 2010
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem pracy jest uzasadnienie stanowiska pluralizmu aksjologicznego w obrębie religijnej interpretacji rzeczywistości; na przykładzie wybranych koncepcji w filozofii anglosaskiej (Alasdaira MacIntyre’a, Charlesa Taylora i Johna H. Hicka). Chodzi o taką interpretację tradycji judeochrześcijańskiej, która jest otwarta na dialog z innymi tradycjami, oraz dialog z takim światopoglądem, który przyjmuje przesłanki naturalistyczne (naukowe), ale odwołuje się do pewnego uniwersum etycznego. Wspólnym obszarem myślenia jest pryncypium aksjologiczne, określone przez takie wartości jak: godność osoby ludzkiej, ideę życzliwości, współczucia dla cierpiących, solidarności, tolerancji, szacunku dla życia. Pryncypium to jest wpisane w określony model argumentacji etycznej; przy czym takich modeli może być wiele. We wszystkich wielkich tradycjach religijnych (hinduizm, taoizm, konfucjanizm, buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo, islam) takie wartości są zapisane, chociaż niekiedy nie są przestrzegane przez przedstawicieli danej tradycji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1842
ISBN: 9788322619469
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojewoda_Pluralizm_aksjologiczny_i_jego_implikacje_we_wspolczesnej_filozofii_religii.pdf2,77 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons