Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1842
Title: Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii religii
Authors: Wojewoda, Mariusz
Keywords: pluralizm aksjologiczny; modele pluralizmu; religijny i naukowy pogląd na świat; sacrum i profanum; hermeneutyka wartości; pluralizm religijny; Alasdair MacIntyre; John Hick; Charles Taylor
Issue Date: 2010
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem pracy jest uzasadnienie stanowiska pluralizmu aksjologicznego w obrębie religijnej interpretacji rzeczywistości; na przykładzie wybranych koncepcji w filozofii anglosaskiej (Alasdaira MacIntyre’a, Charlesa Taylora i Johna H. Hicka). Chodzi o taką interpretację tradycji judeochrześcijańskiej, która jest otwarta na dialog z innymi tradycjami, oraz dialog z takim światopoglądem, który przyjmuje przesłanki naturalistyczne (naukowe), ale odwołuje się do pewnego uniwersum etycznego. Wspólnym obszarem myślenia jest pryncypium aksjologiczne, określone przez takie wartości jak: godność osoby ludzkiej, ideę życzliwości, współczucia dla cierpiących, solidarności, tolerancji, szacunku dla życia. Pryncypium to jest wpisane w określony model argumentacji etycznej; przy czym takich modeli może być wiele. We wszystkich wielkich tradycjach religijnych (hinduizm, taoizm, konfucjanizm, buddyzm, judaizm, chrześcijaństwo, islam) takie wartości są zapisane, chociaż niekiedy nie są przestrzegane przez przedstawicieli danej tradycji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1842
ISBN: 9788322619469
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojewoda_Pluralizm_aksjologiczny_i_jego_implikacje_we_wspolczesnej_filozofii_religii.pdf2,77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons