Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1844
Title: Restrukturyzacja przemysłu na terenie Górnego Śląska a przemiany tożsamości indywidualnej i zbiorowej jego mieszkańców na przykładzie osiedli przyzakładowych
Authors: Mandrysz, Witold
Keywords: social identity; local community; socio‑economic transformation; the old workers housing
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 2 (2011), s. 103-112
Abstract: Assumption of this article is to present perception of the changes taking place in cultural, ethnic, and local identity, in relation to the restructuring process in Silesia and Zagłębie presented by the inhabitants of these regions. Opinions presented below are also relevant to the perception of changes in social relations and changes in the neighbours bonds caused by changes in socio‑ economic status, the diversification opportunities and deepening of the economic stratification of these communities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1844
ISSN: 0072-5013
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mandrysz_Restrukturyzacja_przemyslu_na_terenie_Gornego_Slaska.pdf482,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons