Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18463
Title: O znaczeniu poglądów Rudolfa Iheringa dla nauki prawa rzymskiego : uwagi poczynione na podstawie wspomnień pośmiertnych polskich romanistów z końca XIX wieku
Authors: Nancka, Grzegorz
Keywords: Rudolf Ihering; prawo rzymskie; Ernest Till; Leon Piniński; Fryderyk Zoll
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 603-614). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Rudolf Ihering został okrzyknięty jednym z najznakomitszych prawników niemieckich XIX w. Szeroko komentowana działalność naukowa jeszcze za życia przyniosła mu ogromną popularność. Prezentowane poglądy przysparzały mu nie tylko szerokiego grona zwolenników, lecz również całej rzeszy naukowych przeciwników. Autorytet, jakim się cieszył, sprawił, że wkrótce po jego śmierci powstało wiele upamiętniających go opracowań. Wspomnienia pośmiertne ogłoszone zostały również przez polskich romanistów: Leona Pinińskiego, Ernesta Tilla i Fryderyka Zolla." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18463
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nancka_o_znaczeniu_pogladow_rudolfa.pdf321,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons