Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18469
Title: Powództwa przeciwegzekucyjne (opozycyjne i interwencyjne) jako środek ochrony w toku egzekucji
Authors: Śladkowski, Mariusz
Keywords: Powództwa przeciwegzekucyjne opozycyjne; Powództwa przeciwegzekucyjne interwencyjne; sądowe egzekucyjne postępowanie cywilne
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 769-785). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Celem sądowego egzekucyjnego postępowania cywilnego jest przymusowe wyegzekwowanie praw stwierdzonych lub ustalonych w postępowaniu rozpoznawczym. Optymalnym rozwiązaniem byłaby zatem sytuacja, w której konieczność jego wszczęcia pojawiałaby się jak najrzadziej. Niestety, okres „spowolnienia” światowej gospodarki, oddziaływający na sytuację ekonomiczną w Polsce, każe szczególną uwagę poświęcić instytucji postępowania egzekucyjnego, jak również „okołoegzekucyjnych” instytucji procesowych." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18469
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sladkowski_powodztwa_przeciwegzekucyjne_opozycyjne.pdf347,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons