Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18470
Title: Cztery kodyfikacje prawa karnego wojskowego II Rzeczypospolitej : sukcesy i porażki
Authors: Szczygieł, Tomasz
Keywords: II Rzeczpospolita; ustrój sądów wojskowych; wojskowa procedura karna; wojskowe prawo karne materialne; wojskowe prawo karne wykonawcze
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 743- 757). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę stanowi dogodną okazję, aby nie tylko przypominać przebieg tamtych wydarzeń, ale także zastanowić się nad ich konsekwencjami i wymiernymi efektami w późniejszym czasie. Konieczność budowania niemal od podstaw fundamentów państwowości polskiej wiązała się bowiem z koniecznością zastąpienia partykularnych systemów prawnych byłych zaborców jednolitym porządkiem prawnym, stanowiącym wyraz woli polskiego suwerena. Dążenie do jednolitości w obrębie wymiaru sprawiedliwości wymagało kodyfikacji podstawowych dziedzin prawa sądowego." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18470
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczygiel_cztery_kodyfikacje_prawa_karnego.pdf829,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons