Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18483
Tytuł: Le fantastique clinique dans les recits de l'etrangete psychique de Guy de Maupassant
Autor: Gadomska, Katarzyna
Słowa kluczowe: Guy de Maupassant; fantastic literature
Data wydania: 2001
Źródło: Studia Romanica Posnaniensia, Vol. 27 (2001), s. 11-23
Abstrakt: The present work is a study of the clinic fantastic literature in the short stories by one of the most famous 19th century authors Guy de Maupassant. In 19th century the tendency to reject the traditional fantastic literature consisting in unexpected and sudden interference of the supernatural powers into the real world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18483
ISSN: 2084-4158
0137-2475
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gadomska_Le_fantastique_clinique.pdf561,09 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons