Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18528
Title: Wprowadzenie
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: "Edukacja Międzykulturowa"; wprowadzenie
Issue Date: 2020
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" Nr 12 (2020), s. 11-16
Abstract: „Edukacja Międzykulturowa” to czasopismo redagowane od 2012 roku przez Zakłady Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań oraz Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, aktualnie przez pracowników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W niniejszym numerze półrocznika widoczne są silne odwołania do pedagogiki międzykulturowej, pedagogiki porównawczej oraz do pedagogiki kultury jako podłoża aksjologiczno-normatywnego działań edukacyjnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18528
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek-Boruta_Wprowadzenie.pdf300,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons