Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18536
Title: XIV Sympozjum "KOINONIA - christifideles laici w parafii i w świecie" : (Ostrów Wielkopolski, 20-21 X 2003 r.)
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: sympozjum KOINONIA; parafia; Kościół; wspólnota chrześcijańska
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 1 (2004), s. 249-252
Abstract: Już po raz czternasty odbyło się zapoczątkowane przez ks. F. Blachnickiego w 1977 r. sympozjum KOINONIA, zorganizowane w tym roku w dniach od 20 do 21 października w Ostrowie Wielkopolskim. Celem owych spotkań teoretyków i praktyków duszpasterstwa jest posoborowa odnowa parafii w duchu Vaticanum II. Odnowienie eklezjologii po Soborze Watykańskim II zaowocowało m.in. przywróceniem świadomości pełnego upodmiotowienia w Kościele wszystkich wiernych: „świeccy nie tylko należą do Kościoła, ale są Kościołem” (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18536
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_XIV_Sympozjum_KOINONIA.pdf252,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons