Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18537
Title: XXIX Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie : (Jasna Góra 27 II - 1 III 2004 r.)
Authors: Biela, Bogdan
Keywords: Ruch Światło-Życie; Kongregacja Odpowiedzialnych; diakonia; Jasna Góra; dojrzałość chrześcijańska; Kościół
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 2 (2004), s. 286-287
Abstract: Jak co roku, w ostatni weekend lutego odbyło się na Jasnej Górze z udziałem ok. 800 uczestników spotkanie przedstawicieli wszystkich środowisk Ruchu Światło-Życie na XXIX Kongregacji Odpowiedzialnych. Tym razem zostało podjęte zagadnienie „diakonii”, jako logiczne następstwo tematów poprzednich kongregacji, podejmujących problematykę kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Z jednej strony bowiem podjęcie diakonii jest zwieńczeniem formacji w Ruchu Światło-Życie i jest przez nią zakładane jako świadectwo dojrzałej wiary tych, którzy ją podejmują. Z drugiej strony podjęcie diakonii niczego nie kończy, a wręcz zakłada i domaga się formacji permanentnej. Można ją bowiem owocnie pełnić, trwając w zjednoczeniu z Chrystusem, które ma ostatecznie prowadzić do odwzorowania postawy Chrystusa Sługi, „który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie” (Mt 20,28) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18537
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biela_XXIX_Kongregacja_Odpowiedzialnych.pdf231,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons