Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18545
Title: Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym - recenzja
Authors: Kucza, Grzegorz
Keywords: recenzja; chrzest; pokuta; Kościół starożytny
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 38, nr 2 (2005), s. 493-495
Abstract: Recenzja: Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. Antologia tekstów I–III wieku, Wybór, układ, wprowadzenie i opracowanie ks. Jan Słomka, Kraków, Wydawnictwo M 2004, 283 s., ISBN 83-7221-784-X
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18545
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucza_Chrzest_i_pokuta.pdf320,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons