Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18546
Title: XIV Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm" na temat "Ziemia Święta" : (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 6.XI.2003 r.)
Authors: Malina, Artur
Keywords: sympozjum teologiczne; Kościół; Ziemia Święta; Judaizm
Issue Date: 2004
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 37, nr 1 (2004), s. 236-237
Abstract: Ziemia Święta to temat XIV Sympozjum Teologicznego „Kościół a Żydzi i Judaizm” zorganizowanego przez Komitet Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem oraz Zakład Dialogu Katolicko-Judaistycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Organizatorem tegorocznej konferencji był również Zakład Teologii i Egzegezy Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a gospodarzem Wyższe Seminarium Duchowne diecezji toruńskiej (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18546
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malina_XIV_Sympozjum_Teologiczne.pdf252,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons