Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1856
Tytuł: Wspólnordzenne wyrażenie funkcyjne i czasownik - rozwój "niech" na przestrzeni wieków
Autor: Szczepanek, Anna
Słowa kluczowe: słowotwórstwo; wyrażenia funkcyjne; partykuła "niech"
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), “Zmienność - stałość - różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie” (s. 41-53). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Linguarum Silva;3
Abstrakt: The contemporary functional phrase – niech – most probably originates in theverb niechać being a negative polysemantic form of the verb *chać which, in turn,is a continuation of the pre‑Slavonic lexeme *chajati. Originally, niechać functionedas a notional lexeme, constituting the formative base for such verbs as:zaniechać, poniechać, poniechawać, uniechać. Afterwards, on its basis, a functionalunit – niechać – has developed and, in the Old Polish era, it was already used parallelly.Apart from niechać, the synsemantic niechaj was also in use, which hadthe same formal counterpart in the class of verbs, introducing the descriptive53 Anna Szczepanek: Wspolnordzenne wyrażenie funkcyjne i czasownik…imperative mode in the second person singular. Niech was an abbreviated formof one of these functional phrases. Niech and niechaj were often reinforced by theemphatic morphemes (especially in the 16th century), which contributed to theemergence of a considerable number of forms, eg. niechać, niechaj, niecha, niech,niechci, niechajci, niechajć, niechajżeby, niechżeby, niechajże, niechajżeć, niechżeć,niechby, niechajści.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1856
ISSN: 2300-0023
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szczepanek_Wspolnordzenne_wyrazenie_funkcyjne_i_czasownik.pdf289,44 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons