Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18600
Title: Chłosta jako sposób wymuszania zeznań w procesie karnym miast polskich XVII-XVIII wieku
Other Titles: Prugel als Mittel zur Erzwingung von Aussagen im Strafprozess der polnischen Stadte XVII-XVIII Jh.
Authors: Mikołajczyk, Marian
Keywords: chłosta; wymuszanie zeznań
Issue Date: 2002
Citation: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, T. 7 (2002), s. 211-222
Abstract: W dość skromnej literaturze historycznoprawnej poświęconej miejskiej procedurze sądowej wyjątkowo dużą uwagę zwracano na problem wymuszania zeznań. Zajmowano się jednak wyłącznie torturami1 , tymczasem badania praktyki wymiaru sprawiedliwości wskazują, iż nie był to jedyny sposób nakłaniania obwinionego, by powiedział prawdę[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18600
ISSN: 2450-6095
1733-0335
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolajczyk_Chlosta_jako_sposob_wymuszania_zeznan.pdf7,89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons