Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1861
Tytuł: Niż demograficzny a jakość kształcenia - czy dydaktyka akademicka stoi w obliczu kryzysu?
Autor: Sujkowska-Sobisz, Katarzyna
Słowa kluczowe: niż demograficzny; kształcenie humanistyczne; polonistyka; Krajowe Ramy Kwalifikacji; jakość kształcenia; population decline; humanistic education; Polish studies; National Qualification Framework; quality of education
Data wydania: 2014
Źródło: "Forum Lingwistyczne" Nr 1 (2014), s. 141-147
Abstrakt: The study raises the problem of the functioning of the academic didactics against the backdrop of new reality, socio-economic changes, and mental changes observed in young people. Based on the previous findings concerning the crisis in the academic didactics, the author proposes a reorientation within the scope of the target group of the prospective students. In her opinion, there is a need for drawing attention to the group of mature people (40+) as candidates for studies in humanities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1861
ISSN: 2449-9587
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sujkowska_Sobisz_Niz_demograficzny_a_jakosc_ksztalcenia_czy_dydaktyka_akademicka_stoi_w_obliczu_kryzysu.pdf313,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons