Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1864
Tytuł: Pomiędzy ruchem społecznym w skali regionalnej a protopartią i partią regionalną. Kilka refleksji na tle zmian reprezentacji politycznej w regionach Europy
Autor: Wódz, Jacek
Słowa kluczowe: regional political parties; regional political representation; sociology of politics; anthropology of politics; regional identitites
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Górnośląskie Studia Socjologiczne, T. 3 (2012), s. 28-46
Abstrakt: The article is a reflection resulting from the observation of the changes affecting the functioning of the European democracies since the second half of the 20th century. The question of how regional political parties are formed is analysed from the view point of sociology and anthropology of politics and not only taking normative determinants into account. It is rather difficult to decide which of the ways to introduce and adopt regulation on regional political representation is better and allows realizing social needs. The author focuses on such issues as the sense of territorial political representation, the dynamics of regional identitites in conjunction with the scope of political claims, the problem of regional policy, the forms of political representation, and finally, the relations between region and state in the context of role played by the European Union in this field. The author concludes that in Central and Eastern Europe this process occurs differently than in Western Europe
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1864
ISSN: 0072-5013
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wodz_Pomiedzy_ruchem_spolecznym_w_skali_regionalnej_a_protopartia.pdf650,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons