Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1865
Tytuł: Kościół prawosławny na Cyprze jako przywódca religijny i polityczny Greków cypryjskich: mit czy rzeczywistość?
Autor: Jankowska, Renata
Słowa kluczowe: kościół prawosławny na Cyprze; Grecy cypryjscy; przywództwo religijne kościoła
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Wódz (red.), “O pożytkach z badań z dziedziny socjologii i antropologii polityki : próby refleksji" (S. 77-90). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem artykułu jest próba ukazania roli Kościoła prawosławnego na Cyprze jako przywódcy duchowego oraz politycznego, jego szczególnego znaczenia w okresie walki o wyzwolenie spod dominacji Wielkiej Brytanii i uzyskanie niepodległości. Rozważania skoncentrują się wokół dwóch kwestii. Pierwsza z nich dotyczyć będzie funkcjonowania Kościoła prawosławnego na Cyprze w okresie imperium osmańskiego oraz włączenia się Kościoła w walkę o niepodległość wyspy. Kwestia druga dotyczy działalności Kościoła w okresie od uzyskania niepodległości w 1960 roku do czasów obecnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli jednego z czołowych przedstawicieli Kościoła, arcybiskupa Makariosa III, przywódcy religijnego Cypryjczyków greckich oraz pierwszego prezydenta niepodległej Republiki Cypryjskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1865
ISBN: 9788322620106
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jankowska_Kosciol_prawoslawny na Cyprze.pdf289,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons