Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18663
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarcz, Jagna-
dc.date.accessioned2021-01-28T13:04:11Z-
dc.date.available2021-01-28T13:04:11Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.citationWiadomości Botaniczne, 1996, nr 3/4, s. 55-65pl_PL
dc.identifier.issn2543-6503-
dc.identifier.issn0043-5090-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/18663-
dc.description.abstractSpośród organów generatywnych roślin kwiatowych nasiona i owoce należą nadal do najmniej poznanych. Przetrwalnikowy chara­kter i związana z tym konieczność diagnozowa­nia tych diaspor oraz bogata ich różnorodność morfologiczno-anatomiczna stały się podstawą wyodrębnienia w botanice dziedziny zwanej karpologią 117, 18, 49, 52, 62, 70, 74). Rozwój karpologii, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, wynika przede wszystkim z ciągłego udoskonalania technik badawczych, co pozwoli­ło przejść od klasycznej metody obserwacyjno­opisowej w mikroskopie świetlnym (LM) do metod pełnej interpretacji na podstawie obrazów elektronogramów) z transmisyjnego oraz ska­ningowego mikroskopu elektronowego (TEM, SEM)[...]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectscanning eleetcron microscopepl_PL
dc.subjectseedpl_PL
dc.subjectfruitpl_PL
dc.subjectsurface characterspl_PL
dc.subjecttaxonomypl_PL
dc.titleSkaningowy mikroskop elektronowy w badaniach karpologicznychpl_PL
dc.title.alternativeScanning electron microscope in carpological studiespl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalWiadomości Botanicznepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karcz_Skaningowy_mikroskop_elektronowy_.pdf4,76 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons