Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1871
Tytuł: Atypowy rozwój mózgu jako zaburzenie wpływające dysfunkcyjnie na rozwój psychomotoryczny i społeczny dziecka - ujęcie interdyscyplinarne
Autor: Przybyla, Olga
Stando-Pawlik, Małgorzata
Słowa kluczowe: atypical brain development; psychomotor and social disorder; sensory integration disorder; neurodevelopmental disorders; atypowy rozwój mózgu; zaburzenia psychomotoryczne
Data wydania: 2012
Źródło: "Logopedia Silesiana" T. 1. (2012), s. 61-81
Abstrakt: Atypical brain development is a term that can be used to address the full range of developmental disorders that are found to be overlapping much of the time in any sample of children. The authors present ideas that are, in part, a response to the neurodevelopmental disorders and psychomotor, social and speech disorder in children.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1871
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przybyla_Atypowy_rozwoj_mozgu_jako_zaburzenie_wplywajace_dysfunkcyjnie_na_rozwoj_psychomotoryczny_i_spoleczny_dziecka_ujecie_interdyscyplinarne.pdf372,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons