Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18733
Title: Dziecko, rodzice, adopcja - recenzja
Authors: Krzysteczko, Henryk
Keywords: recenzja; Arkadiusz Wąsiński; adopcja
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 39, nr 2 (2006), s. 473-475
Abstract: Recenzja: Arkadiusz Wąsiński, Dziecko, rodzice, adopcja. Ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej, Kraków 2005, 122 s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18733
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysteczko_Dziecko_rodzice_adopcja.pdf718,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons