Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18769
Title: Społeczny wymiar wiary
Authors: Świątkiewicz, Wojciech
Keywords: wiara; problemy społeczne; śląski Kościół; śląska religijność
Issue Date: 2005
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 38, nr 2 (2005), s. 397-409
Abstract: W kontekście zadawanych pytań o to, co znaczy „wierzyć, kochać, mieć nadzieję”, arcybiskup katowicki Damian Zimoń, nawiązując do własnych osobistych doświadczeń i lokalizując je w swojej rodzinnej, górnośląskiej ojczyźnie, odpowiada między innymi tak: „widzę, jak tu na księdza ludzie reagują – to musi być przede wszystkim dobry człowiek, który interesuje się człowiekiem słabym i odrzuconym. To właśnie jest społeczny wymiar wiary”, a w innym miejscu dodaje: „Tutejsi księża nie tylko głosili zasadę «Ratuj duszę swoją», ale także byli społecznikami” (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18769
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiatkiewicz_Spoleczny_wymiar_wiary.pdf384,78 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons