Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18772
Title: A comparision of the current legal regulations concerning the driver's working time in the intra-community and international transport
Authors: Czech, Piotr
Barcik, Jacek
Keywords: czas pracy kierowców; transport miedzynarodowy; transport wewnątrzwspólnotowy
Issue Date: 2009
Citation: Problemy Transportu, 2009, z. 2, s. 51-58
Abstract: W artykule przedstawiono najnowsze obowiązujące regulacje prawne związane z czasem pracy kierowców. Dokonano porównania norm prawnych obowiazujacych w przewozach wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych. Zwrócono szczególną uwagę na zaakcentowanie różnic i podobieństw występujących dla obu typów przewozów drogowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18772
ISSN: 2300-861X
1896-0596
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czech_A_comparision_of_the_current.pdf208,86 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons