Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1880
Tytuł: Znaczenie terapii logopedycznej w kształceniu kaznodziejów
Autor: Szewczyk, Leszek
Słowa kluczowe: homily; sermon; preacher; speech therapy; terapia logopedyczna; kazanie; kaznodzieja; homilia
Data wydania: 2012
Źródło: "Logopedia Silesiana" T. 1. (2012), s. 82-89
Abstrakt: Characteristics of the preaching of the Church lies in a clearly specified content, quite different from other public speeches, which is the Word of God. This form of preaching, in terms of the content being the Word of God, and in terms of the form being the word of man, can be described as the word of God in the word of man. Therefore efficiency of the Word of God depends in a sense on its human and linguistic sense. A preacher’s word spoken from behind a pulpit should be very powerful. A correct emission is necessary for a beautiful liturgy, but also for a didactic work and preaching. The article, referring to the theory of preaching, point at the importance of a speech therapy in future preachers’ training.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1880
ISSN: 2300-5246
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szewczyk_Znaczenie_terapii_logopedycznej_w_ksztalceniu_kaznodziejow.pdf287,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons