Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1881
Tytuł: Przekłady literatury macedońskiej w Polsce i polskiej w Macedonii w latach 2007-2013
Tytuł równoległy: Translations of Macedonian literature in Poland and Polish one in Macedonia in 2007—2013
Autor: Błaszak, Magdalena
Słowa kluczowe: Translation; literary prize; Polish literature; Macedonian literature
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 5, cz. 2 (2014), s. 121-127
Abstrakt: This article presents an analysis of translations of Polish literature in Macedonia and the Macedonian one published in Poland in 2007—2013. It contains book editions as well as translations published in magazines. The author tries to answer the question why do the translators choose for translation the books of certain writers. The conclusion is that the most common selection criterion is honoring the publication of a literary award. After analyzing the author notes that over the years the number of translations of Polish literature in Macedonia and Macedonian one in Poland increases.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1881
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Blaszak_Przeklady_literatury_macedonskiej_w_Polsce.pdf503,14 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons