Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18849
Tytuł: Przymierze : fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i kościołów ewangelickich
Autor: Gwóźdź, Monika
Słowa kluczowe: covenant; marriage; sacrament; ecumenism; canon law; alleanza; matrimonio; sacramento; ecumenismo; diritto canonico; małżeństwo; ekumenizm; sakrament; prawo kanoniczne
Data wydania: 2019
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This publication is an analysis of the fundamental premises of marriage legislation of the Catholic Church and Evangelical Churches. In chapter one, starting from the etymology of basic terms, the biblical idea of covenant and the idea of marital covenant are presented. In chapter two, citing the statements of the Fathers of the Church and Christian authors, the development of the doctrine in this regard is described, whereas the next chapter is devoted to the evangelical idea of marriage arising in the sixteenth century. The analysis is preceded with a presentation of the profiles of select main reformers. Given the fact that the Catholic Church’s response to reformers’ teachings was an announcement of the dogma of the sacramentality of marriage, the development of the Catholic doctrine is discussed in chapter four. The monograph is completed with an analysis of the issue on the plane of theological anthropology, wherein common elements are recognized, making it possible to enter an ecumenical dialogue.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18849
ISBN: 9788322634479
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gwozdz_przymierze_fundamentalne_zalozenia.pdf2,45 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons