Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1886
Tytuł: Folklor w utworach Jana Sztwiertni
Autor: Szyndler, Magdalena
Słowa kluczowe: folklor; Jan Sztwiertnia; Śląsk Cieszyński
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Miśka (red.), "Jan Sztwiertnia (1911-1940) : człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin" (S. 27-32). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego, a szczególnie Beskidu Śląskiego wywarła duży wpływ na twórczość kompozytorską Jana Sztwiertni. Jak wiemy, urodził się na Ziemi Cieszyńskiej, dokładnie w Ustroniu Hermanicach. Możemy się domyślać, że wpływ środowiska, w jakim wzrastał (jednym z jego nauczycieli mocno związanych z regionem był Karol Hławiczka), a później pracował (m.in. jako nauczyciel w Wiśle Równem pod Baranią Górą), wyraźnie zaznaczył się w jego utworach. Ciągłe obcowanie z folklorem muzycznym Beskidów, przebywanie wśród autochtonów umożliwiło mu doskonałe poznanie melodii ludowych i ich specyfiki u źródła.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1886
ISBN: 9788322621240
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szyndler_Folklor_w_utworach_Jana_Sztwiertni.pdf342,49 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons