Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18866
Tytuł: Kościół wobec niepełnosprawności : dobroczynność a miłosierdzie : stanowisko wybranych teologów niepełnosprawności
Autor: Maliszewska, Anna
Słowa kluczowe: theology of disability; disability; Church; mercy; charity; teologia niepełnosprawności; niepełnosprawność; Kościół; miłosierdzie; dobroczynność
Data wydania: 2018
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Sawa (red. nauk.), "Miłosierdzie : próba spojrzenia interdyscyplinarnego". (S. 178-192). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The following paper in quite general way takes an issue of Church’s attitude towards people with disabilities. The polish context required to start with a short introducing of theology of disability which is completely unknown in Polish. In order to clearly present the problem, paper shows two attitudes towards people with disabilities which in spite of their similarity in the external manifestations are essentially different in intentions and thinking about disability. The article wants to show the way which must be undertaken by the Christians to finally erase the boundary between abled and disabled members of the Church. Full inclusion of people with disabilities is necessary not only for them, but for all members of the Church to truly achieve ecclesiastical communion and to benefit from the gift of every human person.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18866
ISBN: 978-83-226-3423-3
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maliszewska_kosciol_wobec_niepelnosprawnosci.pdf303,76 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons