Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1887
Tytuł: Postać i twórczość Jana Sztwiertni w publikacjach i nagraniach
Autor: Burczyk, Irena
Słowa kluczowe: Jan Sztwiertnia; publikacje; nagrania
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Miśka (red.), "Jan Sztwiertnia (1911-1940) : człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin" (S. 39-45). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Sylwetka Jana Sztwiertni, kompozytora związanego swoją działalnością zawodową i pracą twórczą z regionem wiślańskim, zaznaczyła się bardzo wyraźnie w dziejach kultury Śląska Cieszyńskiego. We wspomnieniach jego przyjaciół „budził […] sympatię i zainteresowanie […], był jakiś dziwny, jakby zagubiony, potrzebujący pomocy czy przyjaźni. Skrajnie skromny, jakby zastraszony lękający się czegoś czy kogoś […]. Był zarazem zamknięty w sobie i poważny”. Jego twórcza spuścizna, według Stanisława Hadyny, mieści się na „619 stronach rękopisów różnych pozycji, których zaledwie część ocalała”. Jan Sztwiertnia, mimo iż żył krótko (1911–1940), pozostawił po sobie prawie 100 utworów (wokalnych, instrumentalnych, kameralnych, wokalno‑instrumentalnych).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1887
ISBN: 9788322621240
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Burczyk_Postac_i_tworczosc_Jana_Sztwiertni.pdf343,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons