Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18916
Title: Powszechny system ochrony praw człowieka : zarys problematyki
Authors: Półtorak, Magdalena
Topa, Ilona
Keywords: system ochrony praw człowieka; ochrona praw człowieka; ONZ; Rada Praw Człowieka
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: I.Topa, M. Półtorak (red.), "Powszechny system ochrony praw człowieka : podsumowanie dekad" (S. 7-19). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przypadająca na 2016 rok pięćdziesiąta rocznica podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka oraz dziesiąta rocznica powołania Rady Praw Człowieka dały asumpt do podjęcia wielopłaszczyznowej dyskusji na temat roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu systemowej ochrony praw jednostki. Niniejsza publikacja stanowi z jednej strony próbę refleksji nad ochroną traktatową, a zwłaszcza międzynarodowo strzeżonym substratem poszczególnych praw, podlegającym wpływom zmieniającej się rzeczywistości, a z drugiej jest refleksją nad skutecznością mechanizmów kontrolnych i rolą samej Rady Praw Człowieka[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18916
ISBN: 978-83-226-3529-2
978-83-226-3530-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poltorak_Powszechny_system_ochrony.pdf311,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons